-- Tijdelijke informatiepagina --      

                                                                    

English  Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: engels-vlaggetje

 

COMING SOON… ‘De vergeten oplossing’ in de boekhandel

Ga naar brief December 2011

 

MUNDEO

Transparantie als versneller voor duurzaamheid

 

Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: 24-1-09 Mt Aspiring NP  Lake Wanaka  d

 

Weeffout

Ons economisch systeem, dat is gebaseerd op winst maken en vrije marktwerking, heeft de wereld

enorme ontwikkeling en vooruitgang gebracht. Hieruit is een omvangrijke en machtige

wereldeconomie ontstaan. In dit economisch systeem is echter een weeffout geslopen. Het houdt

namelijk geen rekening met de grenzen van de planeet. Bovendien geven winstcijfers een vertekend

beeld, want milieukosten en sociale kosten worden buiten de boeken gehouden.

 

Grenzen aan niet-duurzame groei

In de afgelopen decennia is steeds meer een spanningsveld ontstaan tussen de economische groei

en de natuurlijke grenzen van de aarde. Wanneer dit in de toekomst onveranderd doorgaat, zal dit

steeds meer ten koste gaan van de leefbaarheid van onze planeet. De belasting van de aarde door

ons economisch systeem zal daarom teruggebracht moeten worden naar een duurzaam niveau, de

sustainable carrying capacity of the planet’.

 

Verborgen effecten zichtbaar maken

Ons produceren en consumeren leidt tot ‘verborgen’ effecten op het milieu en op de samenleving.

Door deze effecten echter zichtbaar te maken, te kwantificeren en breed uit te dragen, ontstaan

bewustzijn, kennis en prikkels om tot duurzame veranderingen te komen in de manier waarop we

produceren en consumeren. Het breed uitdragen van betrouwbare informatie over de milieueffecten

van producten en diensten zal als versneller voor duurzaamheid gaan werken.

 

Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: 1-1-09 Forgotten World Highway - view va camping Kaieto Cafe  c

 

Alles wordt transparant

De wereld wordt steeds transparanter. De kosten van informatie dalen en dankzij internet komt

informatie steeds sneller tot ons. Met behulp van internet is het mogelijk om kennis efficiënt te

verzamelen, toegankelijk te maken en te verspreiden. Bij Mundeo staat het verzamelen en het

eenduidig en compact maken van betrouwbare informatie over duurzaamheid centraal.

 

Werkelijke kosten

Door de milieueffecten van producten en diensten uit te drukken in geld wordt het mogelijk om deze

ook daadwerkelijk in rekening te brengen. Dit zal een geleidelijk proces zijn. Uiteindelijk zal ieder

bedrijf en iedere consument genoodzaakt zijn de echte prijs van een product te betalen. Dit is dus de

prijs inclusief de vervuiling, het natuurverlies en de sociale gevolgen die de totstandkoming, het

gebruik en het afdanken van het product veroorzaken. Deze prijs omvat alle kosten op korte en lange

termijn, direct en indirect, zichtbaar en verborgen, zowel financieel, ecologisch als sociaal.

 

Naar een duurzaam economisch systeem

Het daadwerkelijk doorberekenen van de milieueffecten aan de veroorzakers werkt als een stimulans

om deze kosten terug te dringen. Door innovatie zullen steeds meer duurzame producten en diensten

ontstaan. Consumenten, bedrijven én overheden dragen zo gezamenlijk bij aan de totstandkoming

van een leefbare, duurzame samenleving voor nu en voor toekomstige generaties.

 

Voor meer informatie: info@mundeo.org